Evaluering av dei nasjonale forskingsetiske komiteane

Sidan 1990 har Noreg hatt tre nasjonale forskingsetiske komitear, som til saman dekkjer alle fagområde. Ein ny evalueringsrapport peiker på både sterke og svake sider ved systemet og på utviklingspotensial i tida framover.

Klikk her for å åpne rapporten