Evaluering av samarbeidet mellom Norsk Designråd og Norsk Form

En vurdering av samarbeidet mellom Norsk Designråd og Norsk Form

Rambøll Management AS har foretatt en vurdering av samarbeidet mellom Norsk Designråd og Norsk Form på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet.

Les rapporten