Evaluering av samarbeidet mellom Norsk Designråd og Norsk Form

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

En vurdering av samarbeidet mellom Norsk Designråd og Norsk Form

Rambøll Management AS har foretatt en vurdering av samarbeidet mellom Norsk Designråd og Norsk Form på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet.

Les rapporten