Evaluering av Småbåtregisteret

Econ rapport 88/01 utarbeidet for Finansdepartementet

Evaluering av Småbåtregisteret

Econ rapport 88/01

Les rapporten her (PDF-format)