Finansiering, effektivitet og styring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur

Vista Analyse har utarbeidet en rapport om finansiering og organisering av transportinfrastruktur. Arbeidet er finansiert av Samferdselsdepartementet, under ordningen for transportforskning.

Les rapporten (pdf)