Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Finansieringsordning for kap. 560, post 50 Samisk språk, kultur og samfunnsliv

Fra 2019 blir de fleste bevilgningene til Sametinget over statsbudsjettet tildelt over én, felles post. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for bevilgninger over fellesposten i samarbeid med relevante fagdepartementer, og i drøfting med Sametinget.

Finansieringsordning for kap. 560, post 50 Samisk språk, kultur og samfunnsliv (pdf)