Fiskeoppdrettsloven

Lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (fiskeoppdrettsloven)

Tilhørende tolkningsuttalelser