Forenkling og tilrettelegging for næringslivet, Del I: Handlingsplanen