Forenkling og tilrettelegging for næringslivet, Del I: Handlingsplanen

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet