Forlenget anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven

Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. desember 2021 til og med 14. januar 2022 for å håndtere koronautbruddet.

Les kongelig resolusjon (PDF).