Forlenget anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven

Fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. desember 2022 til og med 14. januar 2023 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Kongelig resolusjon (PDF)