Forlenget anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven

Fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. september 2022 til og med 14. oktober 2022 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Les kongelig resolusjon (PDF).