Forskrift om endring av forskrift 23.05.01 nr. 548 om frakttilskuddsordninger for korn og kraftfôr under markedsordningen for korn

Fastsatt av Landbruksdepartementet 14.12.2004 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

I

I forskrift 23.05.2001 nr. 548 om frakttilskuddsordninger for korn og kraftfôr under markedsordningen for korn gjøres følgende endring:

I kap. IV skal tabellen i § 6 c lyde:

Til

Sats i kr/tonn

Kristiansand

111

Stavanger/Fiskå

118

Vaksdal

128

Florø

136

Vestnes

142

Buvika/Trondheim

148

Steinkjer

153

Bergneset/Balsfjord

182

II

Endringene trer i kraft 01.01.2005.

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov