Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 23.05.01 nr. 548 om frakttilskuddsordninger for korn og kraftfôr under markedsordningen for korn

Fastsatt av Landbruksdepartementet 14.12.2004 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

I

I forskrift 23.05.2001 nr. 548 om frakttilskuddsordninger for korn og kraftfôr under markedsordningen for korn gjøres følgende endring:

I kap. IV skal tabellen i § 6 c lyde:

Til

Sats i kr/tonn

Kristiansand

111

Stavanger/Fiskå

118

Vaksdal

128

Florø

136

Vestnes

142

Buvika/Trondheim

148

Steinkjer

153

Bergneset/Balsfjord

182

II

Endringene trer i kraft 01.01.2005.

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov