Forskrift om endring i forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember 2001. .

Forskrift om endring i forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember 2001 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 23a.

I

§ 2 skal lyde:

Enhver skal bruke godkjent styrthjelm under kjøring på beltemotorsykkel, på tohjuls motorsykkel (herunder moped), i sidevogn til tohjuls motorsykkel eller i slede til beltemotorsykkel.

Påbudet gjelder likevel ikke:

a) når kjøretøyet står stille
b) under kjøring i garasje, på parkeringsplass, bensinstasjon, verkstedområde eller lignende avgrenset område.
c)under kjøring med beltemotorsykkel i forbindelse med reindrift eller skogbruk.

II

Endringen trer i kraft 1. juli 2002.

VEDLEGG