Forskrift om endring i forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2018 (deltakerforskriften) mv.

Se forskriften på lovdata.no