Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 21. juli 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 22 og § 31, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.Endringer: Endret ved forskrifter 10 jan 2006 nr. 24, 10 juli 2007 nr. 888, 7 nov 2008 nr. 1198, 19 des 2008 nr. 1490, 31 des 2008 nr. 1547, 10 aug 2010 nr. 1187, 31 okt 2012 nr. 1021, 3 sep 2014 nr. 1144, 19 des 2014 nr. 1817.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov