Forskrift om førehandsvarsling og om fjellstyrevedtak

Fastsett 8. juni 1983 av Direktoratet for statens skoger med heimel i § 10 i fjellova av 6. juni 1975, kgl.res. av 21. november 1975 og brev av 19. desember 1975 frå Landbruksdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no