Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)

Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. mars 1986.

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)

FOR-1986-03-21-747

Fastsatt ved kgl.res. av 21. mars 1986 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 2, § 4, § 6 og § 11. Fremmet av Samferdselsdepartementet. Endret 22 jan 1988 nr. 109, 29 nov 1991 nr. 762, 6 sep 1996 nr. 853, 6 mars 1998 nr. 181, 26 juni 1998 nr. 611, 2 feb 2001 nr. 101, 14 des 2001 nr. 1413.

Les hele forskriften: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19860321-0747.html