FOR 2000-12-18 nr 1318: Forskrift om kvalifikasjoner hos den som forestår planlegging, bygging og drift av vassdragsanlegg

Se forskriften på lovdata.no