Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd og forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Rundskriv Q-0902

Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd og forskrift om foreldrebetaling i barnehager foreligger nå i trykket utgave. Rundskrivet har nummer Q-0902 og kan bestilles fra Statens trykksaksekspedisjon. (28.07.04)

Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd og forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Q- 0902

Rundskriv (pdf)