Forskrift om regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62° N i 2023

Ikrafttredelse 01.01.2023 – 31.12.2023

Se forskriften på lovdata.no