Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (nvg) i 2020

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 16. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

Forskrift om regulering av fisket av nvg-sild i 2020.pdf