Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (nvg-sild) i 2023

Ikrafttredelse 01.01.2023 – 31.12.2023

Se forskriften på lovdata.no