FOR 2000-12-15 nr 1271: Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg

Se forskriften på lovdata.no