Forsiden

Høring - forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet

Forslag til forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet er nå på offentlig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.04.2021

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

Brønnøysundregistrene

Byggenæringens Landsforening

Datatilsynet

Departementene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg

Fellesforbundet

Fiskebåt

Innovasjon Norge

Kystrederiene

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Maskinentreprenørenes forbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO Mat og Drikke

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Rederiforbund

Norsk Industri

Norsk Olje og Gass

Politidirektoratet

Regnskap Norge

Revisorforeningen

Riksrevisjonen

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Skatteetaten

Virke

Økokrim