Sentrale forskrifter som er hjemlet i flaggloven

Oversikt over sentrale forskrifter som er hjemlet i flaggloven.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese forskriftene i fulltekst.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov