Regjeringen foreslår å legge til rette for at psykologer kan henvise til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2013