Forslag til endringer i ny utlendingslov § 108 om straff og forslag i tilhørende forskriftsbestemmelse - Utlendinger omfattet av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.09.2009