Forslag til felles transportplan for Barentsregionen

På transportministermøte i Narvik 24. september 2013 la Norge, Sverige, Finland og Russland fram et forslag til en felles transportplan for Barentsregionen.

Transportplanen omtaler utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovet, og ekspertgruppen som utarbeidet planen anbefaler en rekke tiltak som kan forbedre transportsystemet.

Forslag til transportplan: Joint Barents Transport Plan (pdf)