Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2016