Forslag til strategi for marin verdiskaping

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe under Regjeringens utvalg for marin verdiskaping (RMV) - 15.09.2004

Forslag til strategi for marin verdiskaping

Forslag til strategi for marin verdiskaping

Last ned rapporten her
(pdf-format 1,2 MB)

Rapporten "Forslag til strategi for marin verdiskaping" er nå ferdigstilt. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe under Regjeringens utvalg for marin verdiskaping (RMV), og vil være et viktig innspill til Fiskeridepartementets arbeid med ny Stortingsmelding om marin næringsutvikling som vil bli lagt frem for Stortinget våren 2005.