GNSS/GPS-forstyrrelser innen luftfart

GNSS (Global Navigation Satellite Systems) er samlebetegnelsen på satellittsystemer i verdensrommet som har et bredt anvendelsesområde, herunder i tilknytning til kritisk infrastruktur innen luftfart. Ukontrollert bortfall av slik infrastruktur kan i verste fall få katastrofale følger.

Norsk luftfart opplevde over lengre tid i 2018 støysignaler mot GPS fra russisk side av grensen.

Rapporten ble avgitt 19. desember 2019 og behandlet av statssekretærgruppen 6. mai 2020 (redaksjonen avsluttet 19.12.2019)

Rapporten på norsk

Rapporten på engelsk / Report in English