Fylkesmannen 2010

En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen

Undersøkelsen viser at kommunene i all hovedsak er fornøyde med Fylkesmannen når det gjelder tilgjengelighet, serviceinnstilling, fagkompetanse og formidling.

Undersøkelsen viser at kommunene i all hovedsak er fornøyde med Fylkesmannen når det gjelder tilgjengelighet, serviceinnstilling, fagkompetanse og formidling (klart språk).

Undersøkelsen av kommunenes oppfatning av og erfaring med fylkesmannsembetene er utført av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) på oppdrag for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 

Undersøkelsen er et ledd i arbeidet med ”Fylkesmannen 2010” som blant annet skal bidra til å klargjøre og konsolidere fylkesmannsrollen og fylkesmannsembetet som organisasjonsform. Dataene fra spørreundersøkelsen skal først og fremst brukes som et grunnlag for læring og kontinuerlig forbedring i fylkesmannsembetene.

Fylkesmannen 2010 (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Aust-Agder (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Buskerud (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Finnmark (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Hedmark (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Hordaland (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Møre og Romsdal (PDf)

Resultatrapport Fylkesmannen i Nordland (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Oppland (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Oslo og Akershus (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Rogaland (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Telemark (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Troms (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Vest-Agder (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Vestfold (PDF)

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold (PDF)