H-08/00 Vedlegg 2

Kommuneøkonomiproposisjonen 2001 - Informasjonsrundskriv

Vedlegg 2

Endring i rammetilskudd til fylkeskommunene i 2000. 1000 kroner.

FYNR

FYNAVN

syke460

vid40

uttak3

fypunkt

fysumrnb

1

ØSTFOLD

24594

2139

176

32

26941

2

AKERSHUS

42982

3738

308

56

47084

3

OSLO

46398

4035

333

61

50827

4

HEDMARK

20185

1755

145

26

22111

5

OPPLAND

19428

1689

139

25

21281

6

BUSKERUD

23244

2021

167

30

25462

7

VESTFOLD

20887

1816

150

27

22880

8

TELEMARK

17217

1497

124

22

18860

9

AUST-AGDER

11167

971

80

15

12233

10

VEST-AGDER

16481

1433

118

21

18053

11

ROGALAND

37625

3272

270

49

41216

12

HORDALAND

45140

3925

324

59

49448

14

SOGN OG FJORDANE

13682

1190

98

18

14988

15

MØRE OG ROMSDAL

26464

2301

190

35

28990

16

SØR-TRØNDELAG

26791

2330

192

35

29348

17

NORD-TRØNDELAG

14479

1259

104

19

15861

18

NORDLAND

28133

2446

202

37

30818

19

TROMS

16676

1450

120

22

18268

20

FINNMARK

8427

733

60

11

9231

=======

=====

======

=======

========

460000

40000

3300

600

503900