h-brev 05.03.2002

Forslag om endringer i forskrift nr. 48 til merverdiavgiftsloven - Fravikelse av utredningsinstruksen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: