Halvårsberetning for statlig eide selskaper

Halvårsberetningen for statlig eide selskaper (første halvår 2008) er nå klar. Beretningen gir en oversikt over viktige eiersaker, mottatt utbytte for regnskapsåret 2007 og oversikt over styrene i de ulike selskapene.

Selskapene som staten har eiendeler i, har samlet sett hatt en moderat positiv utvikling i første halvår 2008.

Inntektene har økt betydelig målt mot første halvår 2007. Men siden også kostnadene har hatt en betydelig økning, har den samlede resultatutviklingen vært beskjeden.

Les halvårsberetningen her.