Handlingsplan for kultur og næring

En stadig større del av økonomien knyttes til varer og tjenester som skal gi opplevelse og skape identitet. I denne utviklingen er kulturnæringene sentrale. Design, kunst og kultur, underholdning og opplevelsesindustri er blitt viktige deler av økonomien, både i Norge og internasjonalt.

En stadig større del av økonomien knyttes til varer og tjenester som skal gi
opplevelse og skape identitet. I denne utviklingen er kulturnæringene sentrale.
Design, kunst og kultur, underholdning og opplevelsesindustri er blitt viktige
deler av økonomien, både i Norge og internasjonalt.

Handlingsplan for kultur og næring