Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)

Dette er en statusrapport for tiltakene i handlingsplanen per 31.12 2019. Siden handlingsplanen ble lansert har integreringsarbeidet flyttet fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Kunnskapsdepartementet (KD).

Siden forrige rapportering er nå flere tiltak ferdigstilt. Alle tiltak er igangsatt, og 13 av 37 tiltak er ferdigstilt.

Les hele rapporten.