Handlingsplanen: Prosjekter gjennomført i Ungarn

Prosjekter gjennomført i Ungarn

2001

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Ungarsk medisinerstudent MedEx utvekslingsprogram

Norske leger mot atomvåpen

Helsetiltak

Handlingsplanens "småpott" 2001

Ambassaden i Budapest

Diverse

Forurensningsvern Somes/Szamos

Miljøverndepartementet

Miljøverntiltak

2002

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Lulesami language courses

Arran

Utdanning og forskning

Norwegian-hungarian dictionary

Norsk-Ungarsk Forening

Utdanning og forskning

Handlingsplanens "småpott" 2002

Ambassaden i Budapest

Diverse

Use of video in therapy - conference

Hungarian videotraining association, Szeged Office

Utdanning og forskning

Promotion of Norwegian literature

Sigfrid Tvitekkja

Utdanning og forskning

Information technology in public administration

Nærings- og handelsdepartementet

Forvaltningsstrukturer

The future of Europe, seminar

Norsk utenrikspolitisk institutt

Demokratibygging

Solid waste managemnet

BIOKOM KFT.

Miljøverntiltak

Environmental seminar

Miljøverndepartementet

Miljøverntiltak

2003

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Regulatory framework for electronic communication

Budapest University of technology and economics

Forvaltningsstrukturer

Digitalisation of cadastre information

ProCaptura (v/Fongen)

Næringssamarbeid

Management training for NGO representatives

Civil Society Development Foundation

Demokratibygging

The future of Europe, seminar

Norsk utenrikspolitisk institutt

Demokratibygging

Animal waste management

ATEV Protein Processing Company

Miljøverntiltak

Business ethics research, Deep Ecology

Business Ethics Center

Utdanning og forskning

En vesentlig del av midlene fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU er gitt til regionale prosjekter. Disse prosjektene kommer derfor i tillegg til dem som vises på denne listen.