Handlingsplan for Romania og EØS-midlene

Klimasamarbeid med Romania

Norge har støttet en rekke miljøprosjekter i Romaina. Fokus har vært på utslipp av klimagasser, effektivisering av energiforbruket og kompetanseheving som raskt kan settes ut i livet. Les mer


Bevarer unike landsbyer fra middelalderen

I Transylvania i Romania finnes det landsbyer som i liten grad er endret siden middelalderen. Nå trues de av fraflytting og forfall. Med norsk støtte forsøker man å forene bevaring og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene. Les mer


Det første krisesenteret i Bucuresti

Norsk Kvinnesaksforening har med støtte fra Handlingsplanen bidratt til å etablere det første krisesenteret i Bucuresti. Familievold er et samfunnsproblem i Romania, og myndighetene viser en økende forståelse for problemet. Les mer


Flere prosjekter

Klikk her for å se en oversikt over alle prosjekter som er gjennomført i Romania.