Helseforskningsloven

Lov om medisinsk og helsefaglig forskning

Lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning.

Loven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. Slik forskning omfatter også pilotstudier og utprøvende behandling.

Se loven på lovdata.no