Helsepersonelloven

Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser