Hjelp til praksisspranget. Evaluering av veiledning av nyutdannede lærere

Sluttrapport fra SINTEF Teknologi og samfunn. April 2006.

Hjelp til praksisspranget. Evaluering av veiledning av nyutdannede lærere