Høring - NOU 2023:20 Tegnspråk for livet. Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette NOU 2023:20 Tegnspråk for livet. Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk på høring. Høringsfristen er 15. januar 2024.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2024

Søket ditt gav 85 treff.