Høring av rapport om finansieringssystemet for fagskoler

Kunnskapsdepartementet sender på høring rapporten om finansieringssystemet for fagskoler utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2022