Høring - forslag til endring i plan- og bygningsloven og en mindre endring i matrikkellova.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og forslag til en mindre endring i matrikkellova.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.12.2016