Høring - endring av geodataforskriften

Høring om endring av geodataforskriften som følge av nye INSPIRE-regler (geografisk infrastruktur i Europa). Endringene gjelder krav til aktiverbare geodatatjenester, jf. forordning (EU) nr. 1311/2014 og nr. 1312/2014, begge av 10. desember 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2015