Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr

Landbruks- og matdepartementet en endring i lov om jord (LOV-1995-05-12-23) § 11 andre ledd. Departementet foreslår også endringer i forskrift om nydyrking (FOR-1997-05-02-423).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.10.2017

Viser 1-100 av 148 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2