Høring - endringer i sprøyteromsloven og -forskriften for å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom

Forslaget i høringsnotatet følges ikke opp

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2013