Høring - endringer i utlendingsloven og -forskriften om innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2020