Høring - forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2016