Høring - forskriftsbestemmelser til skattebetalingsloven § 16-50, skatteloven § 6-51 og merverdiavgiftsloven § 8-8

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2010